Ulstrup lokalråd

Liste over bestyrelsesmedlemmer

Formand, PR og markedsføring: Thomas Søby
E-mail: ths@buchs.dk
Tlf.: 2015 7019

Næstformand: Thorbjørn Lager
E-mail:
Tlf.:

Sekretær, webmaster: Lisbeth Dube
mail: lisbethdube@outlook.dk
Tlf.: 6066 6220

Kasserer: Brian Meilby
E-mail: bmmeilby@gmail.com
Tlf. 6136 4806

Medlem: Anja Wiuff

mail:

Tlf.:

Medlem: Christian Rasmussen

mail:

Tlf.:

Medlem/Julebelysning: Torben Kristensen
E-mail: torbengk@mail.com
Tlf.: 2178 5463/2178 5463

1. suppleant: Anne-Mette Kirkegaard
E-mail: Kirkegaard.annemette@gmail.com
Tlf.: 26281910/8764 0320

2. suppleant: Søren Gade
E-mail: sgad@favrskov.dk
Tlf.: 5115 3013

Revisorer: Ole Krogh og Claus Poulsen

Ad hoc regnskab: Klaus W. Kristensen

E-mail: ntbknw@gmail.com Tlf.: 2073 9280