Ulstrup ved Gudenåen

Ulstrup by er beliggende i Favrskov kommune, imellem Langå og Bjerringbro.

Ulstrup er hovedby i Favrskov Kommune og kendetegnes ved en stærk kombination og koncentration af kvalificerede offentlige og private centerfunktioner: Detailhandel, større bymæssige kultur- og fritidsanlæg, kommunale servicefunktioner m.m.

Der er forventning om moderat byvækst til boliger og erhverv og byen har en central placering i udviklingskorridor for oplevelsesøkonomi.

Ulstrup by er midtpunkt i 4-kantsområdet, der grænser sig fra Århus, Randes, Viborg og Silkeborg og med infrastruktur og kollektiv bus- og togtrafik, er der gode pendlingsmuligheder.

Ulstrup by har en naturskøn beliggenhed ved Gudenåen omgivet af Gudenådalens skovbeklædte bakker og et lokalt kendetegn er det flotte Ulstrup Slot.

Udviklingen af Ulstrup skal ske under hensyn til blandt andet natur og landskab omkring Gudenåen, omgivende skove, fredningen Hvorslev Bakker, Brandstrup Bæk og kulturmiljøet omkring Ulstrup Slot.