Dannebrogspladsen

Udbygge Dannebrogspladsen incl. område mod broen

Formål: Udbygge Dannebrogspladsen incl. område mod broen.

Elementer: Fiskepladser på sti/gangbro, adgang også for kørestolsbrugere, renovere toilet, forbedre adgangsforhold for kanosejlere, isætning også af handicappede via lift, shelters og informationsstation vedr. området og naturen bl.a til brug for skoler, åbad med bade og saunafaciliteter. 


Status pr. 21. december 2014:

Byrådet besluttede i februar 2014 at igangsætte projekt ”Ulstrup ved Gudenåen” som en samling af indsatserne i projekterne ”Udviklingsplan for Ulstrup og optimering af Dannebrogspladsen” og ”Lystfiskeri- og turismeprojekter i forbindelse med Gudenåen”

Byrådet godkendte på møde den 23. september 2014 planen med et samlet budget på i alt excl. moms på ca 9 mio. ca. 5 mio. kr. frigivet. Projektet skal gennemføres over flere år og der startes med ”lavest hængende frugter”.

Enkeltprojekter kan gennemføres uafhængig af hinanden, men således at den overordnede struktur ikke ødelægges. På møde den 5. december 2014, hvor Søren Dalby deltog, blev projektet skudt i gang. Der udarbejdes tidsplan med tilhørende detailbudget for shelters, opholdspavillion, renovering af isætningsfaciliteter bl. a. for handicappede. Næste møde den 8. januar 2015, hvor Søren Dalby ligeledes deltager.

Der henvises til følgende referat fra byrådsmødet, hvor også budget og den samlede visionsplan kan ses: http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=favrskov07&page=document&docId=63239&ItemId=63261

Status pr. 23. juni 2015:

Projektet er nu ved at tage form rent praktisk. Der har været arbejdet med at fremskaffe økonomiske midler supplerende kommunens bevilling. Der forventes afklaring sidst i august. Endvidere har der været arbejdet med at opnå nødvendige tilladelser. Fredningsbestemmelser kræver yderligere vurderinger således at etablering af trækstien ud til vandet fra ophalerstedet og til broen, nok ikke kan startes før begyndelsen af næste år dvs. 2016. Dele af projektet forventes dog opstartet snarest. Det gælder oprydning i det sumpede område fra nedkørslen til ophalerstedet mod vest til broen. Etablering af stier og de øvrige elementer er i detailplanlægningsfasen og vil først startes op, når der sidst i august er overblik over finansieringen. Projektorganisationen er nu på plads, idet der er dannet et Grønt Partnerskab bestående af følgende:

Naturstyrelsen ( Knud Erik Hesselbjerg: knehe@nst.dk, 40280563 )

Danmarks Naturfredningsforening ( Alfred Borg, favrskov@dn.dk, 86987711 )

Friluftsrådet ( Thorkil Danielsen, frfavrskov@gmail.com, 86987879 )

Ulstrup skole ( Arne Rasmussen, ara@favrskov.dk, 89642801 )

Gudenådalens Efterskole(Jesper Emil Sørensen, je@gudenaadalen.dk,
26816315)

Ulstrup Marina.

Ulstrup Lokalråd (Søren Dalby: s.dalby@privat.dk, 20687060)

Sofienlundparkens grundejerforening  (Poul Agerskov Sørensen, passoerensen@mail.dk, 51924112)

Gudenåparkens grundejerforening (Flemming Tinggaard Troelsen, tinggaard@fiberpost.dk, 30224315)

Bamsebo Camping (Steen Bo Pedersen, info@bamsebo.dk 86463427)

Bjerringbro lystfiskerforening (Steffen Toft Jensen, stoftjensen@grundfos.com , 26150895)

Derudover er tilknyttet projektkonsulent Bendt Nielsen (bn@bn-tegnestue.dk, 20997222)

Næste tiltag:
Oprydning af sumpområdet, – der vil blive indbudt til en arbejdsdag.

Detaljeret projektplan præsenteres på første projektmøde i Partnerskabet den 25.6.15.

Untitled

 

Status pr. 16. december 2015:

Vi henviser til Favrskov Kommunes hjemmeside via dette link.

 

Anne-Mette Kirkegaard, formand
Mobil: 26281910
E-mail: kirkegaard.annemette@gmail.com