Generalforsamling 2013 (stiftende)

Referat fra ordinær generalforsamling i Ulstrup Lokalråd 27. juni 2013

Referat

Stiftende generalforsamling i Ulstrup Lokalråd.
Torsdag den 27. juni 2013

Velkomst:
Lars Storgaard bød på vegne af initiativgruppen velkommen til de ca. 25 fremmødte.
Han orienterede kort om baggrunden for den stiftende generalforsamling: -en gruppe lokale borgere havde taget initiativ til at samle Ulstrup i et forsøg på at vende den negative udvikling i Ulstrup, hvor butikslukninger og nedlæggelse af arbejdspladser er tydelige krisetegn.
Der har været afholdt nogle inspirationsmøder i initiativgruppen, forskellige arbejdsgrupper har arbejdet med projekter, der kan være med til at løfte byen og den nærmeste omegn, og endelig blev der afholdt et meget velbesøgt borgermøde.
Det opleves, at der siden også har været en større politisk bevågenhed overfor Ulstrup, og en større politisk vilje til også at tilgodese Ulstrup i de kommunale budgetter.

Valg af dirigent:
Henrik Kloborg valgt.

Vedtægter for Ulstrup Lokalråd:
Det udarbejdede forslag til vedtægter blev gennemgået af Bent Kibsgaard.
De enkelte punkter blev debatteret undervejs, og rettelserne blev straks skrevet ind i dokumentet.
Det tilrettede forslag blev vedtaget.
De endelige vedtægter bliver, efter en tilretning af typografien, lagt på hjemmesiden.

Generalforsamlingen pålagde det kommende lokalråd at arbejde for et nyt navn og et nyt logo, der i højere grad signalerer aktivitet og nytænkning.

Valg til Ulstrup Lokalråd:
Valgt blev:

Lasse Schurmann
Ebbe Kjær Madsen
Søren Dalby
Bent Kibsgaard
Susanne Frandsen
Marianne Rigtrup
Lars Storgaard

Første suppleant:
Henrik Laustsen

Anden suppleant:
Jens Aage Hansen

Generalforsamlingen herefter officielt afsluttet.
Der blev efterfølgende givet en kort orientering fra nogle af arbejdsgrupperne:
Esben Sørensen fortalte om arbejdet med at skabe større samarbejde mellem foreningerne i Ulstrup.
Anne Neergaard (der var med som ”politisk gæst”) redegjorde for arbejdet i ”Gudenåkomiteen”, et arbejde, der også bør have Ulstrup Lokalråds bevågenhed, så vi lokalt kan tiltrække nogle af de spændende projekter, der allerede er i gang omkring os.
Lars Storgaard redegjorde for planerne om at udarbejde lokalplan/udviklingsplan for ”Expedit-området”.

Endelig blev det nyvalgte Lokalråd opfordret til straks at mødes for at aftale en konstituering.

Ref: Ole Krogh