Foreninger

Liste over foreninger af relevans for borgerne i Ulstrup og omegn

Her vil vi bringe en liste over foreninger af relevans for borgerne i Ulstrup og omegn.

Vi modtager gerne forslag om optagelse på listen og listen bør indeholde følgende:

– Navn
– Adresse
– Kontaktperson
– Telefonnummer
– E-mail

Henvendelse vedrørende den kommende liste bedes ske til:

Næstformand: Stefan Lind
E-mail: abestefan@yahoo.dk
Tlf.: 52304923