Generationsskifte i Ulstrup Lægepraksis

20190325_165058486516

 

Lægerne Allan Kræmer og Søren Riisager, der har været hhv. 33 og 23 år i Ulstrup Lægepraksis har pr. 1/6 solgt deres andele til Line Zacho Søegaard og Anne Balle Larsen.

Henover sommeren vil Allan Kræmer og Søren Riisager dog være vikarer på skift, idet Anne Balle Larsen er på Grønland i 4 mdr. og således først startet primo August.

Begge nye læger har fået deres videreuddannelse i Region Nordjylland, men er bosiddende i Randers hhv. Bjerringbro.

Der er sket store ændringer i de afgående lægers tid, både generelt og lokalt i huset. Feks er man gået fra at holde lægevagt for egne patienter på skift hver 3. dag til at være med i den store regionale lægevagt. Lægehuset er løbende renoveret og praksis akkrediteret, så man er helt klar til at møde fremtidens udfordringer. Der er ansat mere personale, i form af sygeplejersker, der aflaster lægerne, tager blodprøver mm og har egne konsultationer.

Også på personalesiden sker der ændringer, idet sygeplejerske Aase Rosengreen går på efterløn pr. 1/5 2019. I stedet for hende kommer Lajla Jeppesen, der er meget erfaren fra tidligere ansættelser i praksis.

Sygeplejerske Sanni Søndergaard, sekretær Birgitte Vraa og læge Jenni Christiansen fortsætter uændret.